Høyres sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen har tidligere i år tatt til orde for en modernisering av arbeidsmiljøloven. Nå får han støtte på lederplass av Bergens Tidendesom på lederplass i dagskriver at:

Høyres forslag om endringer i arbeidsmiljøloven er da også moderate. Til gjengjeld er det endringer som fremstår som ønskelige, ettersom dagens lovverk er for rigid både for arbeidstakere og for brukere.Det ser vi ikke minst i helsevesenet. Adecco-saken har fått mye oppmerksomhet, men den største og mest konsekvente lovbryteren er det offentlige selv. Simpelthen fordi arbeidsmiljøloven på flere områder er kommet ut av takt med de behovene som helsevesenet er satt til å tjene.

Videre skriver BT følgende:

Med dagens rigide skiftordninger er den en matematisk umulighet å få nok folk i heltidsstillinger i helsevesenet. Det taper særlig brukerne på. Av hensyn til dem må lovverket endres når det blir et hinder for at nødvendige oppgaver utføres på en god og forsvarlig måte. Det er derfor et viktig signal at Stoltenberg er tydelig på at arbeidsmiljøloven ikke er fredet.