- Nå må det snart skje noe. Bankene har problemer med finansieringen, og resultatet er at lønnsomme arbeidsplasser bukker under. Denne situasjonen er ikke ny, men har utviklet seg gjennom flere måneder siden sist høst, sier Erna Solberg.

- Jeg har i lang tid etterlyst en ny bankpakke, men må dessverre konstatere at Stoltenberg-regjeringen tar seg svært god tid. Dette rammer mange mennesker, og jeg ber Regjeringen snarest komme til Stortinget med forslag til tiltak som kan løse kredittkrisen for norske bedrifter.

Malplasserte skatteskjerpelser
- Ap ble stiftet i Arendal i 1887 som følge av en kraftig økning i arbeidsledigheten. I 2009 har partiet ansvaret, men sitter og tvinner tomler mens lønnsomme arbeidsplasser går tapt. Dagens Arbeiderpartipolitikere har glemt hvor de kommer fra. Min appell er enkel: Gjør noe for å unngå at folk i lønnsomme bedrifter mister jobben på grunn av kredittmangel! sier Høyres leder.

- Finanskrisen rammer de ansatte i næringslivet. Derfor må krisen løses i privat sektor. Rammebetingelsene må bli bedre, slik at det blir mer lønnsomt å ansette. Det krever skattelettelser. Jeg synes det er sterkt beklagelig at Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen av ideologiske grunner avviser kravet fra økonomer, bedrifter, ansatte og fagforeninger om skattelettelser, sier Erna Solberg.

- Som et minimum må regjeringens fullstendig malplasserte skatteskjerpelser i budsjettet for 2009 reverseres.