- Det handler om hvem som skal ha myndighet til å treffe beslutninger i saker av stor betydning for lokalsamfunnene, spesielt innen arealpolitikk og når det gjelder ulike vernebestemmelser og miljø, sier Elin Agdestein (H).

- Dette er en forsøksordning der man gjennom å innlemme alle som har søkt, får et enda bedre grunnlag for å gjøre vurderinger forut for ny lovgivning. Høyre ønsker mermakt til lokalsamfunn og styrke folkestyret, og derfor er dette et viktig hensyn for den nye regjeringen, sier Agdestein, som også tilføyer at dette har vært en viktig valgkampsak for Nord-Trøndelag Høyre.

Ap-ordførere i Grong og Namsskogan omfavnerde nye snøscooter-forslagene, og rasermot Ap-ledelsens forsøk på å stoppe dem, skriver VG fredag.38 Ap-styrte kommuner har søkt om å få tillate fornøyelseskjøring med snøscooter. Det har også 37 Sp-ordførere og 2 SV-ordførere, skriver VG.

– Vi har kommet til Oslo for åstøtte miljøvernminister TineSundtoft (H) idenne saken,sier ordførerneSkjalg ÅkerøyfraGrong, og StianBrekkvassmofraNamsskogan til VG.

Høyre-Frp-regjeringen ønsker en utvidelse av prøveordningenmedfornøyelseskjøring med snøscooteri 108 kommuner. Det er snakk om ålegge til rette for ansvarlig scooterkjøringinnenfor strengt regulerteløyper.

– Vi mener at vi er godtinnenfor forsøksloven. De rødgrønneinviterte til et forsøk i40 kommuner, vi har utvidetdet til alle som har ønsket forå vinne bredere erfaring.Samtidig starter vi et lovarbeid,men det vil ta tid, sier Sundtoft til avisen.