Under den rødgrønne regjeringen han antallet skattytere med toppskatt økt fra 690000 i 2005 til 878000 i fjor. Det er en økning på mer enn en fjerdedel, viser tall Statistisk sentralbyrå la frem i går.

- Under sentrum/Høyre-regjeringen gikk antallet som betalte toppskatt ned med hele 235.000. Det viser at det spiller en rolle hvem som styrer. Arbeiderpartiet bløffer når de hevder at det er de såkalt rike som skal betale mer skatt. Tallene fra SSB viser at det er folk med helt vanlige lønnsinntekter som nå må betale mer skatt, sier Sanner.

I budsjettet for 2009 har Høyre økt innslagspunktet for toppskatt til 455.000 kroner. Det innebærer at innslagspunktet er lønnsregulert siden 2005.

- Færre skal betale toppskatt med Høyre i regjering, og minstefradraget skal økes. Vi senker skattene for vanlige lønnsinntekter for å sikre at folk kan ha en trygg familieøkonomi, og at det skal lønne seg å jobbe, sier Sanner