Arbeiderpartiet har startet en skitten valgkamp. Høyre-nestlederen er opprørt over at Ap regner seg fram til Høyres skattelettelser og bevisst misbruker tall fra Kommunaldepartementet til rangering over hvordan Høyres kommuneopplegg vil slå ut.

Les hele saken på siste.no.

IfølgeArbeiderpartiets Anette Trettebergstuen vil nesten 90 prosent av norske kommuner tape på Høyres fordeling av skatteinntektene. Dette til tross for at departementet sier at det er umulig å beregne detTrettebergstuen argumenterer for.

– Tallene som Ap bruker er gale. Det blir fullstendig meningsløst når departementet på et faglig grunnlag sier at det ikke er mulig å lage en fullstendig beregning for perioden 2005 til 2012, sier Sanner og slår i bordet med et brev fra kommunalministeren datert 4. juni i år.

Tallberegningene som Ap bruker tar utgangspunkt i et gammelt inntektssystem som ikke lenger fungerer.

Les hele saken her.