- Vi vet mye om hva som skaper god læring i skolen, og det er ikke flest lærere, men gode, kompetente og faglig oppdaterte lærere. Det er derfor regjeringen prioriterer å satse på etter- og videreutdanning. Dette har lærerne bedt om lenge, noe de ikke fikk av Arbeiderpartiet, sier Henrik Asheim, medlem av utdanningskomiteen på Stortinget.

- Det mest problematiske ved Arbeiderpartiets forslag om en statlig lærernorm er at det tar fra skoleeier og skoleleder muligheten til å disponere de ressursene de har på best mulig måte. Det virker som om Arbeiderpartiet tror at alle landets skoler og klasser er like, det overrasker meg, sier Asheim.

- Med sitt forslag om kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet løser Arbeiderpartiet problemer som ikke finnes og glemmer de viktigste utfordringene for norsk skole, nemlig at flere elever må lære mer, ikke mindre grunnleggende ferdigheter. Forslaget om å innføre kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet løser norsk skoles aller minste problem. Dette er noe elever og lærere er gode på, fortsetter Asheim.

Asheim mener forslagene Arbeiderpartiets kunnskapsutvalg har lagt frem tar Ap kraftig til venstre i skolepolitikk.

- Det er ikke det skolen og elevene trenger. Høyre/FrP- regjeringen prioriterer det viktigste for elevenes læring, nemlig faglig sterke og kompetente lærere. Vårt mål er at alle elever skal lære mer, derfor er regjeringen i gang med et storstilt lærerløft, avslutter Asheim.