- I Trondheim kommune har vikarer ifølge Fagforbundet jobbet 400 timer på én måned, enkelte har vært så utmattet at de ble sendt hjem i taxi. Direktøren for Adecco Helse måtte gå, å bryte arbeidsmiljøloven fikk konsekvenser. I Trondheim er Arbeiderpartiets ordfører Rita Ottervik øverste ansvarlige. Hun sitter trygt (frem til valget). Mener Stoltenberg denne saken viser at vi ikke kan slippe kommunene løs på eldreomsorgen?

Arbeiderpartistyrte Hammerfest kommune har latt 21 ansatte jobbe 9464 overtidstimer. Ordføreren ”vil følge opp” saken. Ville Stoltenberg ment det var et godt nok svar hvis det kom fra sjefen i Adecco Helse? Vil han anbefale kommmunen at noen andre overtar driften av pleie- og omsorgssektoren, slik Oslo kommune overtok driften av Ammerudlunden fra Adecco da det ble avslørt brudd på arbeidsmiljøloven?

I fjor ble det rapportert om mer enn 10.000 brudd på overtidsreglene ved Ahus. En ansatt hadde 805 overtidstimer i løpet av ett år. 600 mer enn det som er tillatt. Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen har ikke blitt angrepet av Stoltenberg for dette. Han har ikke uttrykt bekymring over det offentliges evne til å følge arbeidsmiljøloven og samtidig yte god pleie.

Hvorfor bryr ikke Stoltenberg seg om brudd på arbeidsmiljøloven som skjer i den offentlige helsesektoren? Hvorfor er han ikke like indignert over de tusenvis av bruddene som er avdekket av Helsetilsynet?

Én mulighet er selvfølgelig at det rett og slett skyldes han egentlig ikke bryr seg, men heller bruker det til å drive kynisk valgkamp.

Stoltenberg sier at saken viser at det ikke er plass til private i omsorgssektoren. Men det må være fordi de bryter arbeidsmiljøloven, omsorgen som ble ytt de eldre ved Ammerudlunden var det jo ingenting i veien med. Tvert i mot var Ammerudlunden i flere år det sykehjemmet som scoret best på tilfredshetundersøkelser hos både brukerne og pårørende.

Arbeidsmiljøloven skal selvfølgelig følges. Både i det offentlige og det private. Høyre har foreslått å styrke Arbeidstilsynet nettopp fordi vi er opptatt av verdige vilkår i arbeidslivet, og at arbeidsmiljøloven overholdes. Regjeringen stemte det ned.

Dessverre er Stoltenberg langt mindre opptatt av bruddene på arbeidsmiljøloven enn av å kynisk utnytte dem i valgkampøyemed.

Derfor vil vi helt frem til valgkampen oppleve at Arbeiderpartiet løper rundt for å fortelle skrekkhistorien om hva som vil skje hvis private får lov til å yte omsorg for våre eldre og syke. Dette korstoget mot det private kan kun rettferdiggjøres ved å overse brudd på arbeidsmiljøloven i det offentlige.

Slik vil han snakke om noe helt annet enn hva saken faktisk dreier seg om: Brudd på arbeidsmiljøloven. Brudd som vi nå opplever at avdekkes i det offentlige helsevesenet landet rundt. Uten at AP dermed mener det offentlige av den grunn er uegnet til å være involvert i helsevesenet.

Høyres vil ha et helsevesen med omsorg og høy kvalitet, hvor arbeidsmiljøloven skal følges av både offentlige og private. Arbeiderpartiet ser ut til å være mest opptatt av et helsevesen som er offentlig.

Vi trodde regjeringen hadde lært av sitt samarbeid med private i arbeidet for å sørge for full barnehagedekning. Nesten 50 % av norske barn går i en privat barnehage, uten at det er et uttalt problem for Stoltenberg. Tvert i mot skryter han ofte av barnehagetilbudet. Hvorfor er det private bra for barn, men ikke for våre eldre?

Egentlig forventer vi ikke reelle svar på spørsmålene. Mest sannsynlig vil Stoltenberg komme med en remse om at det er plass til private, men ikke til markedstenkning (hva nå enn det ulne uttryket betyr), en masse skryt av pengebruken og ikke av resultatene i helsesektoren, før han driver valgkamp mot en hypotetisk høyreside han kan tillegge all verdens vonde meninger.

Det må han gjerne gjøre. Men hvis han for én gang skyld svarer på de konkrete utfordringene han får så vil det være et godt bidrag til å gjøre velgerne litt klokere på hva AP faktisk mener.

Hvis Stoltenberg mener brudd på arbeidsmiljøloven ved private institusjoner viser at private ikke kan drive omsorg, så antar vi den logikken gjelder også når bruddene skjer ved offentlige institusjoner. Hvis Stoltenberg derimot mener det viktigste er at arbeidsmiljøloven følges og at omsorgen er god, enten det er offentlig eller privat, så er vi enige.

(Innlegget står på trykk i dagens utgave av Dagens Næringsliv)