Selv gjorde hun karriere etter fylte 50 år. I alder 51 år ble Kristin Ørmen Johnsen rektor på Høyskolen i Buskerud. Høsten 2013 tok hun steget opp på Stortinget som stortingspolitiker i helse- og omsorgskomiteen.

Hun mener det er utenkelig å sette sammen en arbeidsstokk uten å ta med arbeidstakere over 50 år.

– I arbeidslivet i dag trenger vi mange typer kompetanse. Vi som er 50 pluss har ofte vært innom flere bransjer og virksomheter, vi har et bredt nettverk og ikke minst så har vi en annen type erfaring enn de yngre, som bedrifter kan dra stor nytte av, sier hun til Drammens Tidende, og legger til:

– Du er ikke den samme som 25-åring, som når du er 50. Du får et bredere perspektiv og har med deg verdifull erfaring.

Forskning viser at bred kompetanse og erfaring hos de ansatte gir gode resultater for en bedrift.

– Vi må tenke på tvers av alder. I store deler av arbeidslivet er det ikke lengre sånn at man sitter alene og bestemmer eller styrer og jobber med vårt. Vi jobber i større grad i team og da er aldersspredning et viktig aspekt å ta med seg, sier hun til Drammens Tidende.

– Vi har noen utfordringer her og må komme mytene til livs. De som er 50 pluss er gjerne stayere, de er sjelden borte og er ofte villige til å jobbe mye. I tillegg er vi en nasjon med god fysisk helse – en 60-åring i dag er like sprek som en 50-åring var for 20 år siden sier hun, og trekker fram nasjonale forbilder som viktige.

Hun mener regjeringen har gitt noen tydelige signaler ved å ansette Astrid Nøklebye Heiberg som statssekretær i en alder av 77 år.