Regjeringen la nylig frem sin Nasjonal transportplan 2014-2023. Høyre mener denne ikke svarer godt nok på de store utfordringene samferdselssektoren står overfor. Høyre lanserte i forrige uke vår egen strategiske transportplan med 42 endringspunkter (HTP).

Ingjerd Schou vil lede seminaret og Høyres transportpolitikere vil presentere hovedinnholdet i HTP. Victor Norman innleder om temaet "Verdien av samferdselsinvesteringer". Seminaret er en god anledning til å diskutere og bli bedre kjent med Høyres langsiktige
samferdselprioriteringer.

Velkommen!