Det er bra at det er mange som ønsker å avslutte det nåværende rødgrønne regjeringseksperimentet. Samtidig har aksjonen fått flere til å påpeke at uten et sterkt Høyre er det ikke sannsynlig at landet får en ny, borgerlig regjering.

Arne Hjeltnes, kjent som en av ”gutta på tur” og adm.dir i internettselskapet Creuna sier følgende til mottakerne av Frps e-post stafett:

Valgdebatten er i gang. Både her og frå i dag godt dekka i DN.

Eg støttar absolutt regjeringsskifte, men er usikker på om den rake vegen dit er via FRP. (Og eit svekka Høgre).

I gamle dagar var FRP mot trygdemisbrukarar. No vil dei gje trygd til endå fleire, skreiv Jon Hustad i DagTid igår.
Det er i kjernen av problemet, synes eg.
Talet på uføre har dobla seg sidan tusenårskiftet og me har relativt sett dobbelt så mange som i OECD-landa, slår Hustad fast.

Alle gode grunnar til å stoppa den enorme auken av staten sitt omfang under dei raudgrøne skal eg ikkje gjenta.

Men eg håpar Høgre klarar å spissa bodskapen sin og treffa like mange som då Erling Norevik og Kåre Willoch samla over 30 %.

Eg trur ei sterkt Høgre kan halda FRP i øyrene. Dei er altfor glade i å bruka pengar på helse og trygd.

Gode vilkår og respekt for verdiskaping, samt mindre sløsing i offentleg sektor er viktig.

Eg håpar dette epost.engasjementet breier seg og at me får eit sterkt ikkje-sosialistisk fleirtal i september.

Godt val,
Arne


I gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv har og kommentatoren Kjetil B. Alstadheim et meget interessant innlegg. Han påstår faktisk at et relativt sett veldig sterkt Frp kan redusere sjansen for borgerlig politkk de neste fire årene. (Se artikkelen i kolonnen til høyre)

Alstadheim sier: ”Det er faktisk bare ett parti på ikke-sosialistisk side som har lovet at partiet uansett vil bidra til at et ikke-sosialistisk flertall skal gi en ikke-sosialistisk regjering – og dermed en regjering som kan kutte i formueskatten. Det er Høyre.”