Av hensyn til praktiske forberedelser ber vi om påmelding (det er ingen deltakeravgift). Det vil være mulig å delta også ved direkte oppmøte gitt at det er ledig plass; så om du vil være sikker er det i grunnen bare å melde seg på.


Bloggtreff tirsdag 4. mai på www.hoyre.no
Også i år vil det bli arrangert bloggtreff i forkant av Landsmøtet. Det skjer tirsdag 4. mai kl 1800. Det hele vil bli sent direkte med live-blogging og streaming på www.hoyre.no.

I panelet sitter UH-leder Henrik Asheim og Høyres 2. nestleder Erling Lae. Temaet er integrering. Begge vil holde korte innledninger, deretter er det mulig å stille spørsmål/komme med kommentarer enten direkte fra salen eller via nettet. Treffet finner sted i Biblioteket i 5. etg i Høyres Hus.

Ønsker du å delta på treffet send påmelding på e-post til Bjørn Ove Fjellandsbø


Høyres Kvinneforum
"Det er i mangfoldet det geniale skapes." I god Høyretradisjon inviterer Høyres Kvinneforum til konferanse torsdag 6. mai kl 1100-1700 på SAS hotellet på Holdbergs plass i Oslo (samme hotell som landsmøtet avholdes). Programmet er som følger:

Program:
Kl. 11.00: Velkommen ved Linda Hofstad Helleland, leder av Høyres Kvinneforum
Kl. 11.15: "Det er i mangfoldet det geniale skapes", ved Erling Lae, Høyres nestleder
Kl. 12.00: Jentelunsj med sprudlevann i Summit bar i 21. etg
Kl. 13.00: Fargerike fortellinger fra virkelighetsnorge: Sulekha Ali Omar; første jente med afrikansk bakgrunn ballettlinjen på Kunsthøyskolen i Oslo. Hun deltok også på NRKs serie Det nye landet. Amal Aden; blant annet skrevet bok om hvordan lykkes med integrering og en svært kjent debattant i TV og aviser Whyn Lam; fra Minoritetsspråklig ressursnettverk og aktiv samfunnsdebattant

Kl. 15.00 Pause med frukt og kaffe

Kl. 15.30 Fakta om myter i norsk integreringspolitikk; Kristin Clemet
Kl. 16.30 Respekt for forskjellene, ved Henrik Aasheim, Unge Høyres leder
Kl. 17.00: Avslutning ved Linda Hofstad Helleland

Ønsker du å delta send påmelding til Randi Krogstad


Lunsjseminar på selve Landsmøtet
De siste årene har vi hatt stor suksess med seminarer som arrangeres i lunsjen på selve landsmøtelørdagen. I år er tidspunktet for seminarene lørdag 8. mai kl 1200-1400. Seminarene er åpne både for landsmøtedelegater og for medlemmer som ikke er delgat på landsmøte. Årets tilbud er følgende fem seminarer:

Helse
Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene - hva er lokalpolitikerens rolle. Fylkeslege Petter Schou fortelle om hvordan de arbeider med tilsyn i helse- og omsorgsektoren, hvordan lokalpolitikerne bør følger opp med tiltak, og hva en kan lære av tilsynsrapporter. Pasientombud Anne Lise Kristensen innleder om pasientombudenes rolle i forhold til kommunene og hvordan lokalpolitikerne kan sørge for bedre kvalitet i sine helse- og omsorgstjenester. Deretter blir det spørsmål og debatt.

Innvandring og integrering
Unge Høyre lanserer en ny debattbok om integrering. Bidragsyterne har alle ulike syn på innvandring og integrering, men er ut i fra sine premisser bedt om å svare på hvordan vi kan få til en vellykket integrering med en nordisk velferdsmodell. Parallelt med Unge Høyres arbeid har 2. nestleder Erling Lae ledet et integreringsutvalg som også har hatt i oppdrag å se på integreringsutfordringer. Utvalgets arbeid danner grunnlaget for det ene resolusjonsforslaget som Landsmøtet skal behandle. På dette seminaret vil Erling Lae delta sammen med noen av bidragsytere til Unge Høyres debattbok.

EU
Årets internasjonale lunsjseminar blir om EU. På Landsmøtet får vi besøk av Wilfried Martens, leder av EPP (European Peoples Party) og tidligere statsminster i Belgia. Han vil delta i paneldebatt med Jan Petersen og Inge Lønning (forbehold). Martens vil forøvrig lansere sine memoarer mens han er i Norge.

Eiendomsrett
Respekt for den private eiendomsretten er blant grunnelementene i Høyres ideologi. Høyres stortingsgruppe har nedsatt et eget utvalg som jobber med politikkutvikling knyttet til eiendomsrett. Utvalget har nylig hatt et seminar på stortinget, og identifisert utfordringer og muligheter knyttet til eiendomsretten. Seminaret vil legge dette til grunn og ta debatten videre. Eiendomsrettsutvalget ledes av stortingsrepresentant Ander B. Wærp, som vil innlede på seminaret.

Kampanjearbeid
Høyre vokser på stadig flere meningsmålinger. Noe av forklaringen er kanskje den gode innsatsen mange foreninger over hele landet har utvist de siste årene gjennom "et år igjen kampanjen", "halvt år igjen kampanjen" og selve valgkampen i fjor. Denne suksessen følges opp når Lndsmøtet går av stabelen, med "vårkampanjen". Det er stor interesse for kampanjearbeid. På dette seminaret vil kampanjesjef Mudassar Kapur redegjøre for "veien til valgseier 2011".

Påmelding til lunsjseminarene:
Er du interessert i å delta på et av overnevnte seminarer? Send da en e-post med navn og adresse (Høyre-forening) til Torunn Sandnes. Husk på å oppgi hvilket seminar du ønsker å delta på. Alle lunsjseminarene avholde på landsmøte-hotellet. Opplysninger om møterom blir opplyst på landsmøte - bl.a. i foajé/ved infoskranken.


Velkommen på arrangementer i forbindelse med Høyres Landsmøte 2010