Undersøkelsen har rangert 43 byer basert på tre områder:

Offentlige tjenester, mobilnett og faste linjer.

  • Tjenester tar for seg blant annet omfanget av disse, om innbyggerne kan kommunisere digitalt med det det offentlige og mulighet for sikker pålogging, som MinID.
  • Mobilnett handler blant annet om i hvilken grad byene legger til rette for at operatørene får tilgang til å etablere basestasjoner på offentlige bygninger.
  • Faste linjer handler blant annet om organisering av gravearbeider, som at man tillater microtrenching med å frese fiber i grunnen.

Les hele saken i Teknisk Ukeblad.