Det sier Jan Tore Sanner i en kommentar til dagens oppslag i Dagsavisen der programutvalget i Oslo Høyre foreslår å kutte sykelønna til 70 prosent fra første dagen du er borte fra jobben.

- Dette er et innspill i Høyres programdebatt fra en programkomité i Oslo Høyre. Det er naturlig at alle innspill tas seriøst og debatteres, sier Sanner. Selv vil han altså ikke støtte forslaget. Derimot ser han veldig positivt på utviklingen hva angår sykefraværet.

- Det er gledelig at fraværet nå synker. Det har hele tiden vært det sentrale for Høyre. Det påhviler partene i arbeidslivet å bidra til at denne positive utviklingen fortsetter. Høyre har stilt seg bak IA-avtalen, og det er selvsagt ikke aktuelt for Høyre å bryte den, sier han.