I mellomkrigstidenble jødene av forskjellige politiske grupperingerplukket ut somskyldig for Europas problemer. Foss sammeligner det Frp-formann Siv Jensen sa om islam med denne perioden.

- Det har visse likhetstrekk med mellomkrigstidens frykt for andre minoriteter, i dette tilfellet jøder, sier Foss.

- Det er jo rett og slett ikke sant at det drives noen islamisering av det norske samfunn, sier Foss, som er enig med Siv Jensen på ette punkt: - Norske regler og norsk styresett skal legges til grunn i Norge, men det mener jeg gjøres i dag, presiserer han.

Han mener også at dette påvirker samarbeidsmulighetene på borgerlig side:

- Det øker avstanden mellom Fremskrittspartiet og de andre borgerlige partiene, sier Foss.

VIDEO: Se debatten på NRKs nyhetssending i dag tidlig mellom Per-Kristian Foss og Siv Jensen.

LYD: Hør debatten mellom Per-Kristian Foss og Siv Jensen fra Politisk Kvarter i dag tidlig.

Tekst: Les debatten mellom Per-Kristian Foss og Siv Jensen fra Politisk Kvarter i dag tidlig (vedlegg til høyre)