Bærum kommune vedtok for et år siden å sette driften av den kommunale kulturscenen Musikkflekken i Sandvika ut til private. Årsaken var synkende besøkstall og behov for å tenke nytt. Erfaringene så langt viser at både antall arrangementer og besøkende har økt, og at Musikkflekken er i ferd med å revitaliseres som lokal kulturscene for ungdom i Sandvika.

Det var Høyre og de borgerlige partiene som stemte for denne løsningen. Ap og SV stemte imot forslaget om å sette ut driften begrunnet med en prinsipiell argumentasjon om at drift av kulturscener er en offentlig oppgave.