I Budstikka står det at representanter fra Stortingets helse- og omsorgskomité var på besøk ved Atrium ressurssenter i Bærum kommune for å se hvordan et slikt dagtilbud kan tilrettelegges. Det er fortsatt mange kommuner som ikke har etablert et slikt tilbud.

– Veldig hyggelig å kunne vise frem det gode arbeidet og det fine tilbudet vi har til demente og deres pårørende i kommunen vår. Vi har lenge satset tungt på demensarbeidet med blant annet avlastning i hjemmet, kurs og samtalegrupper for pårørende, og nå sist et nytt lavterskeltilbud i Atriumgården med dagsenter, avlastningstilbud, pårørendeskole og veiledningstilbud, uttalte ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til Budstikka.