I dag ble det kjent at regjeringen ønsker å øke tollvernet på en rekke landbruksprodukter. Det betyr at prisen på mange matvarer vil øke.

- Mange familier kommer til å merke at maten blir dyrere. Utvalget blir dårligere. Alt i alt er dette dårlige nyheter for norske matelskere, sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hevder at økt tollvern styrker norsk næringsmiddelindustri. Det er helt feil, i følge Flåtten.

- På lang sikt vil norsk næringsmiddelindustri svekkes av økt tollvern. Det vil øke avstanden mellom norske og internasjonale råvarepriser, dermed svekkes vår konkurransekraft. Regjeringens politikk setter arbeidsplasser i fare. På lang sikt vi det også ramme norske bønder om videreforedlingen i Norge forsvinner til utlandet, sier Flåtten.

I tillegg risikerer vi handelspolitiske reaksjoner fra våre naboland.

- Jeg tør ikke tenke hva som kan skje med tollen på norsk laks. Regjeringen risikerer å smelle av startskuddet til en handelskrig, fastslår Flåtten.

Norsk landbruk er viktig for sysselsetting og nordmenn er glade i norsk mat. Høyre ønsker å legge til rette for et levedyktig norsk landbruk gjennom bruk av andre virkemidler enn økt tollvern. Løsningene innebærer ikke nødvendigvis høyere priser til norske forbrukere.

- Norske forbrukere velger ofte norskprodusert mat. Derfor må norsk landbruk ha tro på sine egne produkter og tørre å gi forbrukerne valgmuligheter. Vi vi heller gi bøndene rom til å satse større, slik at de kan øke lønnsomheten og dyrke god norsk mat. Løsningene våre har vi presentert i Høyres landbruksmelding, avslutter Flåtten.

Høyres landbruksmelding kan leses her.