På de nettbaserte skattelistene kan hvem som helst finne ut om barn har formue eller inntekt. Den skatterettslige hovedregelen er at barn lignes sammen med sine foreldre - at barn lignes er derfor et unntak. Barn over 13 år kan ha egen inntekt, eksempelvis som avisbud etter skolen, men det er ingen grunn til at klassekamerater skal vite om de i tillegg har formue.

-I forrige uke snudde omsider Regjeringen, og har nå lovet at formuesforholdene til barn under 13 år ikke lenger skal offentliggjøres. Høyre setter pris på denne endringen, men det er svært beklagelig at Regjeringen ikke setter en permanent stopper for at barn er søkbare på skattelistene. Det kan ikke rettferdiggjøres at det er enkelt å finne ut av om et barn på 13 år har formue eller ikke, uttaler Thommessen.

Regjeringen trenger kun å begrense offentliggjøringen ved en forskriftsendring, dette bør derfor kunne gjøres umiddelbart. For Høyre er barns rettsikkerhet og personvern viktig, begrensning av informasjon om barn på nettet er et ledd i arbeidet med å styrke barns rettsstilling.