- Høyre har tidligere foreslått at regjeringen må styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet, blant annet gjennom å innføre en lavterskel klageordning for barn og pårørende i barnevernet, sier Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland.

Høyre vil styrke barn og unges innflytelse over egen hverdag. Bakgrunnen for at Høyre har fremmet disse forslagene er vår bekymring for at barn i barnevernet blir overkjørt når viktige avgjørelser omkring deres liv skal fattes.

Erfaringer fra barnevernsbarn som har deltatt i prosjekter omkring for eksempel tema flytting i regi av Forandringsfabrikken (www.forandringsfabrikken.no) bekrefter dette. Det samme gjør forskning fra Berit Skauge og NTNU som viser at det er få spor av barnas stemme i saksbehandlingen i barnevernet.

- Høyre vil ha et barnevern som tar barns rettigheter på alvor, som har et stort mangfold av tiltak og tilbud, med høy kvalitet og med god ressursutnyttelse. Et barnevern som lykkes klarer å inkludere barna slik at deres hverdag blir best mulig, avslutter Helleland.

Les hele forslaget her.