- Høyre hever maksprisen, men innfører samtidig en inntekstgradert foreldrebetaling for de med lavest inntekt. I dag er det kun en fjerdedel av kommunene som har ordning med slik inntekstgradering, sier Høyres Olemic Thommessen.

- Innføring av makspris har for de med dårligst økonomi betydd en reell økning i barnehagekostnadene. Høyre vil øke prisen med to hundre kroner i måneden for alle oss som har råd til det og heller innføre en ordning med inntektsgradering for de som ikke har råd til barnehage og hvor makspris har betydd en reell økning i barnehageutgiftene, sier Høyres Olemic Thommessen.

- Vi med vanlig og høyere inntekt betaler litt mer for en barnehageplass slik at de som har minst fra før skal få gjenopprettet den lave barnehageprisen de hadde før innføring av makspris, sier Thommessen.

- Mens Regjeringen opprettholder sin politikk og sier alle skal betale likt uavhengig av evne, vil Høyre sikre at også barn i fattige familier får gå i barnehage.