– For meg som pappa er det viktigste at vi har et godt barnehagetilbud med høy kvalitet og hvor barnet mitt trives. Det er uforståelig at regjeringen er mer opptatt av å gjøre det vanskelig å drive privat barnehage, enn at det skal være full dekning med valgfrihet og mangfold, sier Lars Granaas, pappa i den private Lassebakken barnehage i Drammen.

For Høyre er det viktigste at barna har en god barnehagehverdag med trygge rammer, ikke om barnehagen er offentlig eller privat. Valgfrihet og mangfold er viktig for at foreldrene skal kunne velge den barnehagen som er best for sitt barn.

Gjennom mange år har initiativrike og motiverte barnehagegru¨ndere gitt barn en verdifull barnehagehverdag. Det er på grunn av dem at vi har tilnærmet full barnehagedekning. De fortjener vår takknemmelighet, ikke å bli fratatt verdiene de har skapt, og oppleve at
det blir vanskeligere å drive private barnehager.

En politikk som presser ut gode private barnehager fører til at barnehagetilbudet svekkes. Det vil også gjøre det vanskeligere å få barnehageplass. Vi frykter at mange barn vil miste et godt
barnehagetilbud. Regjeringen må snu!

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å drive private barnehager. Dette gjør de til tross for at foreldre som har barn i private barnhager er de som er mest fornøyd med sitt barnehagetilbud. Regjeringens forslag kan føre til at gode, private barnehager må avvikles eller overtas av kommunene.

Regjeringen må snu!

Høyre vil:

  • Slå ring om gode private barnehager.
  • Satse på kvalitet i barnehagene og et mangfoldig tilbud.
  • Si nei til forslag om nye regler som gjør det vanskeligere å drive private barnehager.
  • Sikre likverdige betingelser for å drive private og offentlige barnehager.