Høyre ba kunnskapsminister Kristin Halvorsen om svar på hva regjeringen gjør for å styrke kunnskapen om vold og overgrep mot barn i barnehageutdanningen og heving av kompetansen for de nesten 90.000 ansatte som jobber i norske barnehager i dag.

- Ni av ti barn går i barnehage, og i snitt tilbringer de 30 timer i uken i barnehagen. Det at de ansatte i barnehagen er de som ser barna mest utenfor hjemmet gjør barnehagen til en viktig arena for å avdekke vold og overgrep, sa Hofstad Helleland i debatten.

Lovpålagt meldeplikt

Alle barnehageansatte har en lovpålagt meldeplikt når de har grunn til å tro at barn utsettes for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Dessverre kommer under 7 % av barnevernets bekymringsmeldinger fra barnehager. Dette forteller oss at ansatte i barnehagen må få tilstrekkelig kompetanse slik at de vet hvilke symptomer de skal se etter og hva de skal gjøre når en slik mistanke oppstår.

Høyre ba Kristin Halvorsen gi en tydelig beskjed til høyskolene som utdanner barnehageansatte, at kunnskap om vold og overgrep mot barn og unge må få en sentral plass i den nye barnehageutdanningen.

- Jeg er glad for at Kristin Halvorsen støtter Høyre i at dette må få en tydeligere plass i barnehageutdanningene, sier Hofstad Helleland.

Hull i sikkerhetsnettet

Svein Harberg, medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, er takknemlig for at private stiftelser som Stine-Sofie-stiftelsen på eget iniativ har utarbeidet ”voldspakker” til barnehagene for å heve kompetansen på dette temaet.

- Stine-Sofie-stiftelsen bør involveres i den videre utformingen av kompetansestrategien for barnehageansatte, sier Harberg.

Også Erna Solberg er opptatt av barn som ikke blir sett.

- Det er dessverre alt for store hull i det sikkerhetsnettet som skal fange opp barn og unge som faller utenfor i dag. Høyre ønsker å ta ansvar for å tette hullene, vi må sørge for velferd som virker, og et velferdssamfunn som er best for dem som trenger det mest, sier Solberg til siste utgave av Muligheter