Mens statsbudsjettet øker er det lagt inn hvileskjær for kompetanseløft, likebehandling av private og kommunale barnehager og barnehageforskning.

Bevilgningene til forskning for å få flere gode barnehager står på stedet hvil.

- Forskning og utvikling er vesentlig for kvalitetsløftet i barnehagesektoren, og Høyre er skuffet over at regjeringen heller ikke i år ønsker å prioritere dette, sier lederen av Høyres barnehageutvalg Linda Helleland.

Full likebehandling av private og kommunale barnehager var lovet i 2014, men opptrappingen treneres fortsatt. - Med regjeringens nye tempo vil det ta syv år før 134.000 barn i private barnehager får oppleve reell likebehandling sier Helleland, som finner det skuffende at regjeringen ikke gjør mer for at de private barnehagene skal likebehandles.

Høyre er glad for at regjeringen endelig starter kompetansetiltak for assistenter i barnehagene, men er skuffet over regjeringens puslete tiltak. Det er satt av 20 millioner til midlertidige kompetansetiltak for barnehage-assistenter, mens potten på 30 millioner til kompetansetiltak for opplæring av minoritetsspråklige må deles med hele utdanningssektoren.

Maksprisen videreføres på samme nivå som i fjor. Her ønsker Høyre gradert barnehagepris for å sikre at økonomien ikke er et hinder for familier med lav inntekt som ønsker barnehageplass.

Høyre er skuffet over mangelen på kvalitetsfokus i barnehagebudsjettet, og vil fortsette kvalitetsløftet for barnehagene i sitt alternative budsjett.

Her kommer du tilbake til statsbudsjettsiden.