Portalen blir en realitet etter forslag fra leder av oppvekstkomiteen Marianne Knarud. Portalen skal sikre at foreldre og andre skal kunne sammenligne tilbudene fra de ulike barnehagene.

Asker kommune blir dermed en av flere kommuner som ønsker mer åpenhet om eget barnehagetilbud, både for å sikre valgfrihet, men også bedre kvalitet.