Mange foreldre har et sterkt ønske om å få barn, men opplever barnløshet fordi det er noe galt med kvinnens egg. I mange land er eggdonasjon tillat, og gir barnløse kvinner mulighet til å føde barn med donoregg.

Høyre sier nei til eggdonasjon i Norge, fordi det rokker ved det som til alle tider har vært et ubestridt faktum. At kvinnen som føder barnet er barnets biologiske mor. Vi vet at behovet for å kjenne sine biologiske foreldre er vesentlig og grunnleggende for svært mange. Det kan knytte seg til kunnskap om sine foreldres medisinske historie og sitt genetiske arvegrunnlag.

- De som starter et resonnement med utgangspunkt i foreldres rett til å få barn, havner ofte ned på et ja til eggdonasjon. De som starter med barnas rett til å kjenne sine egne biologiske foreldre, i dette tilfelle sin mor, havner ofte ned på et nei til eggdonasjon. For Høyre er det helt klart barnets rett til å fødes av sin biologiske mor som teller tyngst, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Flere begrunner sitt ja til eggdonasjon, ved å bruke argumentet om at man da likestiller egg- og sæddonasjon. Men det er anerkjente og viktige biologiske forskjeller mellom sæd- og eggdonasjon, og mellom menn og kvinners rolle i reproduksjon. Eggdonasjon er mer teknologisk krevende og inngripende enn sæddonasjon. I tillegg skaper eggdonasjon uklarhet om hvem som er barnets biologiske mor, fordi barnet har en donormor og en mor som bærer barnet frem. Kvinnen som føder et barn har alltid vært barnets genetiske mor. Mens faren i familien ikke alltid har vært den genetiske faren.

- Vi er opptatt av at barnløse skal få hjelp, men anerkjenner samtidig at det er en stor forskjell på sæd- og eggdonasjon. For Høyre går det en grense for hvilken metode samfunnet kan åpne for når det gjelder å få barn. Vårt utgangspunkt er barnets beste og barnets rett til å kjenne sitt opphav, i dette tilfellet sin biologiske mor, sier Tone.

Ethvert nytt område i den bioteknologiske utviklingen åpner for nye etiske diskusjoner og behov for grenseoppganger. I Høyre mener vi at etikken må sette grenser for teknologien på noen viktige områder. Dette fordrer brede og åpne debatter om den bioteknologiske lovgivningen i Norge, og Høyre ønsker denne debatten velkommen.