– Tidlig og rask innsats av høy kvalitet i førstelinjetjenesten vil bidra til færre omsorgsovertakelser, færre akuttplassering og at betydelig færre barn og unge risikerer en barndom på stadig flyttefot mellom ulike tiltak og omsorgsløsninger, sier Høyres familiepolitiske talskvinne, Linda Cathrine Hofstad Helleland.

Ifølge Hofstad Helleland har det statlige barnevernet en topptung administrasjon som ikke har klart å utnytte egne midler til å få ned akuttplasseringene og fosterhjemkøene, og at det derfor er viktig at en større andel av de økte bevilgningene kommer barna til gode gjennom økte ressurser i førstelinjetjenesten.

Hun mener at barnevernet er inne i en så dyp systemkrise at barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) er nødt til å handle.

– Det er uakseptable forhold innen barnevernet. Stortinget kan ikke sitte rolig å godta de grove overtredelsene som skjer, sier Hofstad Helleland, og varsler at Høyre vil ta opp situasjonen i barnevernet på nytt i vårsesjonen.

– Vi har veldig høye forventninger til Lysbakken. Han er den fjerde statsråden på kort tid i departementet og han er nødt til å levere. Mange barn blir utsatt for omsorgssvikt hver dag, og det er staten som til syvende og sist har ansvaret, fortsetter hun.

Les hele saken hos Kommunal Rapport.