Høyre har mottatt svært mye støtte til forslaget om å sikre barns rettigheter og innflytelse i barnevernet. Ikke minst fra ungdom som selv har opplevd at deres rettigheter ikke blir ivaretatt. Et av forslagene innebærer etablering av en egen lavterskel klageordning for barn og pårørende i barnevernet.

- Barnevernsbarna opplever mange ganger å stå helt rettsløse. Jeg forstår ikke at regjeringen lar barna vente i årevis på evalueringer og nye stortingsmeldinger, når mange barn og unge hver eneste dag taper sin kamp om å bli hørt, sier Hofstad Helleland.

Barns rettigheter blir brutt hver eneste dag i norsk barnevern (jf. FNs barnkonvensjon og barnevernloven). Kommunenes rapportering fra 2010 viser at det er mange fristbrudd, mange barn får ikke tilsyn og barnas rett til å bli tatt på alvor blir oversett. En ny og oppsiktsvekkende masteroppgave fra NTNU viser at barn ikke blir hørt i egen sak (Berit Skauge, NTNU). I hele 70 % av barnevernssakene finnes det ikke spor av at barnevernet har snakket med barnet selv.

- Dette viser at barns rettigheter blir systematisk brutt. Sånn kan vi ikke ha det. Høyre vil sette barns beste og barns rettigheter i fremste rekke. Dessverre gjelder dette ikke for regjeringen. Barna i barnevernet fortjener skreddersøm. Det betyr at vi trenger et mangfold at tilbud tilpasset hvert enkelt barn, der de blir hørt og tatt på alvor, avslutter Hofstad Helleland.

Lenke til Høyres representantforslag for å styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet.


Les også denne tidligere saken:

Krever bedre rettssikkerhet for barn i barnevernet!