Norge har over lang tid brukt budsjettstøtte som virkemiddel. Dette er en form for bistand som gis direkte til myndighetene i utvalgte utviklingsland. Mange av mottakerlandene har hatt store problemer med demokratisering og utviklingen for menneskerettighetene i landet.

- Vi må holde prinsippet "Do no harm" fremst. Når vi gir støtte direkte til myndighetene, legitimerer vi disse. Da må vi også stille krav om at de arbeider med og kan vise en positiv utvikling for demokrati og menneskerettigheter. Dersom de ikke kan vise til dette, må vi finne andre måter å bidra til oppbygging av landet, sier Gitmark.

Støtte sivilsamfunn
Gitmark påpeker at vi eksempelvis støtter offentlig sektor i Nicaragua med betydelige beløp, uten at det reflekteres over at President Ortega har vist seg villlig til å gå langt for å beholde makten og de sivile rettighetene er svake. - Vi må ikke være redde for å stille krav om utvikling av demokrati og menneskerettigheter. Tvert i mot bør vi bruke vår mulighet til å belønne regimer som prioriterer utvikling av menneskerettigheter, sier Gitmark.

- Oppbygging av sivilsamfunn har en egenverdi, i tillegg til at sivilsamfunnet er en forutsetning for å løfte land varig ut av fattigdom. Et skremmnende eksempel på regjeringens nedprioritering av dette er kuttet i UNICEF i inneværende år. Vi må stille krav om respekt for menneskerettighetene, også der mottakerlandet er viktig for å oppnå andre mål, avslutter Gitmark.

Norge kan gi studenter mugliheter
Studenter er ofte en sentral del av kampen for demokrati og kritikk av illegitime regimer. de siste årene har studenter blitt forfulgt, truet eller utvist fra land i alle verdensdeler, blant annet Zimbabwe, Colombia, Iran, Hviterussland og Bahrain.

- Norge kan bidra til å styrke studentenes rolle og vise regimer at undertrykking av studenter er uholdbart. Vi kan gi studentene muligheten til å ferdigstille sine studier her eller i andre land. Da kan vi også sette studentene i stand til å bidra til utvikling for seg selv og sine samfunn, avslutter Gitmark.