Når: Tirsdag 05. Februar kl. 12.00 – 16.30

Sted: Stortinget, inngang Prinsens gate (v/Halvorsens konditori)

Møteleder: Ingjerd Schou, jernbanepolitisk talsperson i Høyre

Påmelding: beo@stortinget.no- FRIST: 5. februar

Program:


12.00 Velkommen
Øyvind Halleraker, Fraksjonsleder Transport- og kommunikasjon i Høyre

12.10 Hva skjer i Europa?
Olav Grimsbo, Samferdselsråd i Brussel

12.40 Historisk jernbaneløft? Organsiering og ny NTP.
Michael Bors, i Jernbaneverket

13.10 NSB i et konkurranseutsatt jernbanemarked?
Geir Isaksen, konsernsjef i NSB

13.40 Pause

14.00 Fremtiden for gods på jernbanen: Cargo Net og Cargo Link

14.30 Hva tror Flytoget om jernbanens fremtid?
Linda Bernander Silseth, adm. dir. i Flytoget

14.50 Possibilities and hazards.
Recommendations from the British privatization process.
Richard Davies, Head of Policy and planning ATOC.

15.30 Innledning til debatt: Er vi på rett spor?
Jon Hamre, Høghastighetsringen

15.45 Spørsmål / debatt

16.15 Avslutning
Øyvind Halleraker