KS har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet nylig gjennomført en undersøkelse om kommunenes planer for utbygging av omsorgsplasser. Resultater fra undersøkelsen viser at kommunene har planer om å bygge ut 4000 flere helgdøgnsplasser de neste fire årene. Det er taktskifte. For perioden 2008-2013 viser SSB-tallene en netto tilvekst på 583 institusjonsplasser. Det til tross for at Arbeiderpartiet i 2007-valgkampen lovte at det frem til 2015 skulle komme 12 000 nye plasser.

- Deres politikk ga ikke resultatene som behøves for å kunne gi alle et verdig omsorgstilbud. Vi ser at det trengs nye ideer og bedre løsninger, om vi skal lykkes i omsorgspolitikken. Det er vi i gang med. Staten skal ta et større ansvar for å sikre kvalitet og kapasitet. Allerede ser vi at politikken vår har gitt resultater, samarbeidet med KS vil bringe oss videre og legge grunnlag for en bedre utvikling fremover, sier Bent Høie.

- Vi har nå for første gang spurt kommunene direkte om deres planer og behov for utbygging av heldøgns omsorgsplasser, fortsetter Høie. - Dette er et godt utgangspunkt for å lage en konkret plan i samarbeid med KS. Vi er allerede godt i gang på dette området.

Høie viser til at regjeringen har styrket investeringsordningen for kommunene. Statens andel er økt fra 35 til 50 prosent ved bygging og rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser. Dette er tilskudd staten gir til kommuner som skal bygge ut eller rehabilitere heldøgns omsorgsplasser. De siste årene har kommunene søkt om langt færre tilskudd, enn det staten har satt av rammer til i budsjettene. I 2014 derimot søkte kommunene om så mange tilskudd til at hele tilskuddsrammen ble brukt opp.

- Nå tar staten halve regningen ved bygging av omsorgsplasser i kommunene. Resultatene er tydelige. Omsider brukes nå hele tilskuddsrammen. Regjeringens politikk virker, avslutter Høie.

Les hele rapporten her.