- Karakterer gir elevene noe nytt å strekke seg etter og er en fin forberedelse på overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Det er veldig viktig at karakteren alltid følges med gode tilbakemeldinger om hva som kan forbedres og hva som var bra.

Utvalg for kultur og oppvekst i Sandnes har bedt rådmannen søke departementet om å gjennomføre et prøveprosjekt med frivillige karakterer i barneskolen. Det vurderes to alternativer:

  • Karakterer fra 7. trinn, med forsterket, skriftlig tilbakemelding fra 5. trinn
  • Forsterket, skriftlig tilbakemelding fra 5. trinn

- Jeg tror dette kan bidra til å heve elevenes prestasjoner i Sandnesskolen, avslutter Block Valgle.