Det sier stortingsrepresentant og Høyres helsepolitiske talsperson Tone W. Trøen. Fra talerstolen på Høyres landsmøte, mener hun det er på tide å tenke nytt innen helse og omsorg.

Selv om regjeringen er godt i gang med å skape pasientenes helsetjeneste, gjenstår det fortsatt store utfordringer.

Mer enn 35.000 av de som jobber i omsorgstjenesten i kommunene er i dag uten helsefaglig utdanning. Det går ikke lenger, påpeker Trøen.

- Vi må ta bedre vare på den sårbare gruppen av syke eldre og pleietrengende. De trenger mye mer av helsetjenesten enn de får i dag. De må møtes av helsepersonell med riktig kompetanse. Vi er godt i gang med et lærerløft i skolen. Nå trenger vi et sykepleierløft i omsorgen, sier stortingspolitikeren.

Hun ønsker at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme.

- Da er gode hjemmebaserte tjenester viktig. Men en kompetent hjemmetjeneste løser ikke alt. For hvis hjemme innebærer hjemme helt alene, 24 timer i døgnet. At alle måltider spises alene, og at det eneste besøket er hjemmesykepleieren som stikker innom. Da kan ensomheten bli den største helsefaren, minner Trøen om.

Dét vil hun gjøre noe med.

- Mange kan mene at det er en privat oppgave løse ensomhetsutfordringene. Men jeg mener det er et personlig ansvar og en offentlig oppgave. For alternativet til å skape gode hverdagstjenester til eldre, hjemmeboende – er at de trenger institusjonsplass eller mye hjemmesykepleie – mye tidligere, sier Trøen og utdyper:

- For lite mat fører til underernæring, for lite aktivitet fører til dårlig balanse og fallrisiko, for lite sosialt samvær fører til for lite stimuli for hjernen og den begynner å svikte. Kombinasjonen av dette – som også kan kalles ensomhet – fører til mye hjertesorg, hos mange eldre.

Da må vi tenke nytt, sier hun fra talerstolen på Gardermoen.

- Vi må fortsette å bygge ut rehabiliteringstilbud og dagaktiviteter i hverdagen. Vi må bygge bofellesskap – der det kan være trygt å gå hjemmefra med rullatoren året rundt. Men det er også en seniorgenerasjon som lever friske, aktive liv helt til de dør. Det finnes mange eldre som ønsker å være der for andre, gjøre en forskjell og stille opp som frivillige. Da må helsetjenestene invitere dem inn som viktig ressurs.

Det er behov for å utfordre hvordan vi tenker i og om omsorg, mener Trøen.

- Vi skal lære av dem som tenker nytt. Men nytenking krever faglighet, det krever ledere som leder sine ansatte og er endringsagenter. Det handler om å skape de gode hverdagene. Sette pasienten først og anerkjenne pasientens rett til å få leve livet hele livet, sier hun og understreker:

- Våre tydelige mål og visjoner for pleie og omsorgssektoren fremover handler om økt kvalitet og mer valgfrihet. De som vinner valget i høst, er de som vinner velgernes hjerter og tillit når det gjelder å skape de gode, meningsfulle hverdagene. Og jeg er sikker på at det er vi som vi som vil vinne velgernes hjerter i høst. For det er Høyre som har vilje og evne til å skape en verdig eldreomsorg, avslutter Trøen.