Av Jan Tore Sanner, 1. nestleder i Høyre og Øyvind Halleraker, Høyres transportpolitiske talsmann

Anne Marit Bjørnflaten,Samferdselspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet anklager Høyre i et innlegg for å «snakke med to tunger». Det gjør vi selvsagt ikke, men vi mener at regjeringen mangler gjennomføringskraft i samferdselspolitikken. Det er bra at det bevilges mer til investeringer og drift i 2013, men det må mere til.

I Høyre ser vi oss alltid om etter nye måter å gjøre ting på. Ikke fordi dette er et viktig mantra i seg selv, men fordi vi uten å fornye politikken og det offentlige, heller ikke kan bli bedre. Samferdselssektoren er overmoden for reformer og Høyre har gjentatte ganger foreslått nye ideer og bedre løsninger, men regjeringen er mot. De reverserte vår reform for modernisering av Jernbaneverket, de har stemt ned våre forslag om mer langsiktige finansierings- og organiseringsformer, de har stemt ned forslag om mer konkurranse på jernbanestrekninger og våre forslag om sterkere satsing på trafikksikkerhet.

Høyre aksepterer bompenger når det har lokal støtte. Men et spleiselag betyr at begge parter må bidra. I 2013 bidrar bilistene gjennom bompenger mer enn staten til riksveiinvesteringer. Det skaper med rette reaksjoner blant bilistene. Regjering tar inn stadig mer fra bilistene (siden 2005 har det vært en tredobling i hvor mye bompenger som betales), samtidig som de offentlige bevilgningene ikke øker like mye. Høyre er glad for at det settes i gang flere nye prosjekter neste år, men vi vil øke de statlige investeringene i infrastruktur. I forslaget til statsbudsjett for 2013 har ikke regjeringen fulgt opp løftene sine om investeringsmidler til vei og jernbane fra Nasjonal transportplan (NTP), men de har bestemt at det skal tas inn enda mer bompenger, enn det NTP la opp til.

Forskjellen er at mens regjeringen bare snakker om mer penger, snakker Høyre også om nye ideer og bedre løsninger – som vil gi mer vei og jernbane – på kortere tid.