Haugesunds Avis har i dag en reportasje fra Vea sykehjem der stortingsrepresentantene Arve Kambe og Bent Høie var på besøk i går. Vea er et nytt sykehjem i Karmøy kommune i Rogaland.

Unik turnus

De ansatte på Vea jobber langturnus, en løsning som er unik i Norge. 100 dager etter at de begynte med ordningen er både ansatte og beboere fornøyde. - På dette sykehjemmet jobber de ansatte 13 og 14-timers arbeidsdager i hhv. tre og fire dager, fulgt av en hel uke fri. Dette har ført til større stillingsandeler for de ansatte, færre pleiere å forholde seg til for beboerne og sykehjemmet har klart dette innenfor det samme budsjettet. Det er motiverende å se slike ordninger, sier Kambe

- Vi må ta høyde for at ordningen bare er prøvd ut i en kort periode. Men det er gått hundre dager, og vi fikk inntrykk av at alle var fornøyd så langt, påpeker Kambe. Han forteller at ingen av de ansatte ville gå tilbake til gammel turnus.

Ledelse og samarbeid

Kambe skryter av måten ledelsen og de ansatte har jobbet sammen for å få til en langturnus. Ordningen har blant annet ført til større stillingsbrøker, ingen ansatte har under 90,4 prosent stilling.

– Ledelsen ser ut til å ha gjort et grundig forarbeid og har sett på erfaringer rundt omkring i helsesektoren. I tillegg har fagforeningene vært sterkt involvert i arbeidet med å jobbe fram en turnus. Her ser det ut som ledelse og ansatte har spilt på lag, skryter Kambe.

Jeg håper ordningen fortsetter å være en suksess og det hadde vært bra om forskere følger slik sykehjem som dette, for å dokumentere fordeler og ulemper. Det er fortsatt få sykehjem som har slike turnuser, og det er inspirerende å se nye ideer og bedre løsninger i praksis, avslutter Arve Kambe.

- Høyre er stadig på jakt etter nye ideer og bedre løsninger. Vi må tenke nytt for å se om de offenltige tjenestene kan bli enda bedre. Dette er et godt eksempel på nytenkning, sier Arve Kambe etter besøket på nye Vea sykehjem.

Du kan lese hele artikkelen og intervju med ansatte i dagens Haugesunds Avis.