Økt behov og styrket kvalitet:

De fleste pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten, behandles ved offentlige sykehus. Veksten i spesialisthelsetjenesten er anslått til om lag 12 milliarder kroner i neste stortingsperiode.

- Det holder ikke at vi bare legger inn penger for vekst i dagens helsetjeneste. Det er også behov for nye ideer og bedre løsninger for å styrke kvaliteten ved de offentlige sykehusene, sier Solberg

- Noe av det første vi må ta tak i er selve strukturen i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker en nasjonal helse- og sykehusplan, slik at vi kan se sykehus-Norge i en sammenheng, og at det blir åpenhet rundt hvilke beslutninger som tas og hvorfor. Politikere må ta ansvar for beslutninger om kvaliteten i helsetilbudet, sier Høie.

- Det foregår mye bra kvalitetsarbeid rundt om i sykehusene, men det er behov for en styrking av dette arbeidet. Vi ønsker mer systematisk kvalitetsarbeid og mer åpenhet rundt kvaliteten, sier Høie.

- Til sammen mener vi at denne planen vil gi gode og robuste sykehus, gi forutsigbare rammer til ansatte og pasienter og bedre ledelse. Vi tror dette vil gjøre kvaliteten på helsetjenesten bedre og arbeidshverdagene mer givende for de ansatte, avslutter Solberg

Høyres ti tiltak for bedre offentlige sykehus:

  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  • Nasjonal helse- og sykehusplan
  • Undersøkelseskommisjon for helsetjenesten
  • Spesialisering i akuttmedisin
  • Diagnosesentre i hele landet
  • Bedre finansiering
  • Opptrapping av rusbehandling og psykisk helsevern
  • Styrke forskningen
  • Lave egenandeler
  • Mindre byråkrati

Her kan du lese mer om tiltakene.