Det er i snitt en lege for annenhver pasient i sykehus, mens snittet ved sykehjemmene er 180 beboere for hver lege. En sykehjemsbeboer har normalt ikke bare en sykdom, men både fem og seks. Disse pasientene opplever hyppige innleggelser i sykehus og blir ofte sendt som pakkepost mellom sykehus, sykehjem og hjemsted.

Dette har Ski kommune tatt på alvor.

- Vi vet at antallet eldre vokser i årene som kommer – ikke minst antallet ”eldre eldre”. Det gjør utfordringen med å styrke legedekningen på sykehjemmene ekstra viktig for oss, sier ordfører Anne Kristine Eikebråten.

- Derfor har vi opprettet 2 faste sykehjemslegestillinger fra 2012. Dette gir større forutsigbarhet for beboerne, de får en fast lege som kjenner dem og sykehjemmet godt. Beboerne kan selv velge om de vil beholde sin gamle fastlege eller bytte til sykehjemslegen. Dette forebygger "svingdør-pasienter" og vil redusere antall re- innleggelser på sykehus. Samtidig kan vi på denne måten ligge i forkant slik at sykehusinnleggelser kan unngås eller utsettes. Det skal selvfølgelig ligge en god medisinsk vurdering i bunnen ved avgjørelse om innleggelse eller ikke, men ved å ha flere faste leger på sykehjemmene vil vi gi de eldre bedre omsorg, sier Eikebråten.

For mer informasjon om hva de har gjort i Ski, ta kontakt med ordfører Anne Kristine Eikebråten.