Flere og bedre elektroniske tjenester i Oslo

Saken er hentet oslo.kommune.no

Finansbyråd Kristin Vinje deltok 16. april på IKT-Norges konferanse om digitale tjenester i offentlig sektor, NEO2012. I forkant av konferansen møtte hun Thomas Jacobsen, direktør for borgerservice i Københavns kommune, til diskusjon om bedre kommunale tjenester gjennom digitale tjenester.


Thomas Jacobsen og Kristin Vinje

Enklere hverdag for Oslo-borgeren

Byrådet er i gang med å legge grunnlag for utvikling og etablering av flere og bedre elektroniske tjenester som skal gi Oslos innbyggere og næringsliv en enklere hverdag. Økt selvbetjening og bedre tilgjengelighet til kommunens tjenester er sentralt i arbeidet. For å øke automatiseringsgraden må også kommunens virksomheter endre sine arbeidsprosesser. Dette er nødvendig for at flere og bedre tjenester skal kunne tilbys og for å sikre en kostnadseffektivisering av forvaltningen.

Møte med fornyingsministeren

Finansbyråden skal i nær fremtid ha møte med statsråd Rigmor Aaserud om arbeidet med elektroniske tjenester og samhandlingen med stat og kommune når det gjelder regjeringens digitale satsing.