Dette er bakgrunnen for at Høyre sammen med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, har fremmet et forslag om en stortingsmelding om studiekvalitet i høyere utdanning.

Kvalitetsreformen i høyere utdanning ble vedtatt i Stortinget i 2001. Stortinget har siden behandlet en statusrapport om reformen, men Høyre mener nå det er på tide at vi får en stortingsmelding om studiekvalitet i høyere utdanning, sier Svein Harberg, Høyres talsmann for høyere utdanning. Det er foruroligende at en ny rapport fra NOKUT påviser at kvaliteten i høyere utdanning ikke har utviklet seg i tråd med intensjonen i Kvalitetsreformen. Dette gjelder spesielt på bachelornivå. Vi kan ikke la situasjonen fortsette slik, sier Harberg.

Studentaktiv forskning og mer praksis i flere studier er noen av tiltakene en slik stortingsmelding må drøfte. Dette bidrar til å gi studentene bedre innsikt i hvordan studiene deres anvendes i praksis i både forskning og arbeidsliv, noe som dermed styrker kvaliteten i utdanningstilbudet.

Kvalitet i høyere utdanning er helt avgjørende for at sektoren skal oppfylle sitt samfunnsmandat. Vi mener den rødgrønne regjeringen ikke har tatt dette på tilstrekkelig alvor og det er bakgrunnen for at vi har fremmer dette forslaget, avslutter Harberg.