I forrige uke besøkte Sanner og Høie Stockholm der de bygger nytt sykehus på Karolinska. Sykehuset vil gå fra en bygningsmasse på over 40 bygninger, spredt på over en kilometer, til tre topp moderne bygninger rett ved siden av hverandre. – Dette er imponerende, og det er klart dette vil bedre pasientbehandlingen og arbeidshverdagen for de ansatte, sier Høie.

Stort samarbeid med private

Nye Karolinska Solna sykehus bygges om verdens største offentlig-private samarbeid (OPS). Arbeidet ledes av Skanska, som er tydelig på at OPS-prosjektet overlater ansvaret til dem. Leder for Skanskas arbeid Ulf Nordheim fremhever at alle forsinkelser er deres problem, og at de allerede har opplevd både grunnproblemer og streik som de har måttet håndtere.

- Det er bra at både byggetiden og regningen blir forutsigbar med OPS, men det viktigste er kanskje kontrakten på vedlikehold i fremtiden. Ved å overlate både bygging og vedlikehold av byggene fremover til Skanska er de garantert at standarden på byggene holdes vedlike, sier Sanner.

Han påpeker at vedlikeholdsetterslepet i norske helsebygg er voksende.

- Allerede i 2007 beregnet Multiconsult at det totale utbedringsbehovene var på 55 milliarder, og 20-25 av disse var nødvendig bare for å heve bygningsmassen til en akseptabel standard. Riksrevisjonen har påpekt dette, senest i 2011, og mener av 40 prosent av helseforetakenes bygningsmasse er i dårlig stand og 10 prosent er i svært dårlig stand, sier Sanner. Han ser stort potensiale i å både bygge nye bygg og sikre bedre vedlikehold av disse gjennom OPS.

Foreslår bedre Helsebygg

Sanner og Høie ønsker nå å bedre bygging og vedlikehold av helsebygg i Norge. – Vi har mange gamle sykehusbygg i Norge og stor vekst i behovet. Både Stavanger, Oslo, Drammen, Møre og Romsdal, Innlandet og Kirkenes har behov for bedre løsninger for helsebyggene, sier Høie.

Høie og Sanner ønsker:

  • En nasjonal plan for sykehusbygg
  • En plan for etablering av noen OPS-prosjekter for sykehusbygg
  • Etablering av en egen organisasjon for helsebygg, fremfor dagens system der en ny prosjektorganisasjon bygges opp rundt hvert enkelt byggeprosjekt.