- Når en person utvikler demenssykdom og ikke klarer seg hjemme uten tilsyn, er det vanlig å tilby sykehjemsplass. De får da tilbud om plass på en skjermet avdeling. Kravet er at man må være fysisk fungerende. For å få plass på sykehjem for andre enn demente, må man være veldig redusert fysisk, med andre ord terskelen er meget høy for en sykehjemsplass, forklarer Kirsti Birkeland, gruppeleder for Frogn Høyre og primus motor for forslaget.

- Når det gjelder demens så er det ikke bare eldre som blir rammet, det kan også skje med yngre personer. Et bofellesskap kan tilrettelegges for begge grupper, mens derimot et sykehjem er beregnet på eldre.

- Vi mente at det var bedre å opprette et eget bofelleskap for demente slik at behovet for tilsyn hele døgnet og tilrettelegging av boligen, som er det denne gruppen trenger mest av, er det beste tilbudet. Et slikt bofellesskap vil også gi en bedre livskvalitet, sier Birkeland.

Behovet for sykehjemsplasser er økende i mange kommuner og dette er et godt tiltak som både frigjør sykehjemsplasser til eldre som trenger det, samt at tilbudet til demente blir bedre.

- Alle vinner på Høyres politikk, avslutter fornøyd Birkeland.

For mer informasjon om hva Frogn Høyre har gjort for åstyrke tilbudet til demente i kommunen, ta kontakt med Kirsti Birkeland i Frogn Høyre.