Høyre, Frp og Venstre står samlet om en strategi for ungdomshelse. Den skal handle om å ­skape trygge sterke ung­dommer, og samtidig ha en inn­virkning på abort­tallene.

– Det er all grunn til å jobbe for færre aborter. Men vi ønsker en langt bredere tilnærming. Det bør heller handle om utfordringer unge møter på bred front, sier talspersonene i de tre partiene til Vårt Land.

Strategien skal ikke bare inkludere seksuell helse – men også tema som selvmord, overvekt, tilbud til unge med kronisk sykdom og funksjonshemminger. Partiene ber helsedepartementet utarbeide en egen ungdomshelsestrategi for unge opp til 25 år.

– På høringer har jeg stadig møtt ungdommer som sier det er krevende ikke å være barn og ikke å være voksen – og dermed finne støttepunkter. Våre tre partier har drodlet og vil heller bruke denne anledningen til å fremme ungdomshelse generelt, sier Frps helsetalskvinne ­Kari ­Kjønaas Kjos.

– Her handler det mye om prevensjon for kvinner. Vi ­ønsker også en vektlegging av hvilket ansvar guttene har, sier Trøen til Vårt Land.

Les hele saken her.