De miljøpolitiske talspersonene for de fire opposisjonspartiene: Per Willy Amundsen (FrP), Nikolai Astrup (H), Line Henriette Hjemdal (KrF) og Venstres leder Trine Skei Grande konstaterer at det ikke var politisk vilje hos regjeringspartiene til å komme opposisjonspartiene i møte med klimapolitiske virkemidler på viktige områder som samferdsel, karbonfangst, klimaforskning, fornybar energi og energieffektivisering.

- Det var liten vilje til å stramme opp tiltak og virkemidler, slik at klimaforlikets mål kom innen rekkevidde. Det er lite grønnfarge igjen i der rødgrønne prosjektet, sier Kristelig Folkepartis Line Henriette Hjemdal.

- De rødgrønne partiene har tydeligvis hatt makten så lenge at de ikke har noen ambisjoner, de blir forundret når noen vil gjøre noe. Klimapolitikken trenger noen ambisiøse målsettinger, det merket vi ikke hos regjeringen. Jeg er kjempeskuffet over regjeringen i dag, sier Trine Skei Grande (V), som skryter av viljen til samarbeid hos alle de borgerlige partiene.

- Vi er enig med de tre andre borgerlige partiene på flere punkter enn vi er med regjeringspartiene, så det tror jeg sier litt om mulighetene til å bli enige på borgerlig side, sier Per Willy Amundsen (Frp). Han sier videre at det er i alles interesse at det blir en bred enighet om klimapolitikken, men for at vi skal stille oss bak et klimaforlik innebærer det at vi får gjennomslag på viktige områder. Vårt utgangspunkt er at staten skal legge til rette for klimavennlige handlinger og ikke skyve regningen over på folk, sier han.

En samlet opposisjon er skuffet, men saksordfører Nikolai Astrup fra Høyre sier at de fire borgerlige partiene nå vil samle seg om sine alternativer frem til innstillingen skal avgis 7. juni.