– Vi har hatt en god dialog med Norsk Bokseforbund og Norges Idrettsforbund hele veien og håpet på at Arbeiderpartiet ville endre standpunkt med de omfattende kriteriene vi la til grunn for å oppheve forbudet, sier saksordfører Linda Hofstad Helleland.

Må se Europa for seg

Hovedargumentet for å innføre forbudet var faren for medisinske skadevirkninger. – Selv om vi har fått en oppdatert faglig vurdering er forskingen basert på eldre undersøkelser og er ikke basert på europeiske forhold som er annerledes enn i for eksempel Asia, sier Helleland.

I Europa kun er Norge som har et forbud mot profesjonell boksing. Europa har et strengere lisensieringsystem enn resten av verden og det har ikke forekommet dødsfall i forbindelse med profesjonell boksing i Europa siden 1985. Norske utøvere som driver med profesjonell boksing støtte, trening, medisinsk oppfølging og hjelp til forebygging fra Olympiatoppen. På tross av forbudet har Norge flere boksere som har hevdet seg internasjonalt. Cecilie Brækhus, Ole Klemetsen og Steffen Tangstad er alle kjente navn for det norske publikum. Forbudet har altså ikke noen konsekvenser for norske utøveres mulighet til å utøve idretten i utlandet.

– Det er spesielt av Norge å tviholde på dette forbudet. Vi er jo i godt selskap med Nord- Korea og Cuba som er to av de andre få landene i verden som også har et forbud mot profesjonell boksing, sier en ironisk Helleland.


Fornuftige krav fra boksemiljøet

Idretten selv har kommet med en rekke forutsetninger de mener må på plass for å imøtekomme krav til både utøvernes sikkerhet og idrettens integritet. Det må etableres en egen proffboksekomité underlagt Norsk Bokseforbund som skal være ansvarlig for lisenser, godkjenning av utøvere, godkjenning av kamper for å forhindre ujevn matching. Komiteen skal også ha andre oppgaver som naturlig faller inn under en slik komité. Norsk Bokseforbund har også fremhevet at arbeidet med antidoping i idretten vil bli styrket ved en opphevelse av forbudet. – Dette er fornuftige krav fra idretten selv og viser at tiden er overmoden for å tillate profesjonell boksing på norsk jord. Derfor er det skuffende at Arbeiderpartiet tviholder på forbudet, avslutter Helleland.