– Den siste ukens hendelser i Algerie har preget oss alle. Et brutalt terrorangrep har igjen rammet det internasjonale samfunnet og oss her i Norge. Det er gledelig at flere av våre landsmenn er i sikkerhet, men vi er dypt bekymret for dem som fortsatt er savnet, sa Høyre-leder Erna Solberg i en kommentar til NTB søndag 20. januar.

I en uttalelse søndag 20. januar fordømmer Solberg terrorisme og vold mot uskyldige.

- Det er et felles ansvar å bekjempe dem som tror at de kan vinne frem med vold og terror som virkemidler. Vold og trusler kan aldri få lov til å drive oss til isolasjon og tilbaketrekning. Da vinner voldsmennene, påpeker Solberg.

Solberg mener angrepet er også en påminnelse om den risikoen et internasjonalt engasjement og tilstedeværelse medfører.

- Den risikoen må vi være bevisst. Enten vi er enkeltmennesker, næringslivsaktører eller stater, sier Solberg.

Norsk engasjement og tilstedeværelse utenfor våre grenser kommer til å fortsette, og til å øke, også i fremtiden. Politisk, kommersielt, menneskelig. Nettopp fordi vi ikke lar oss skremme, og fordi vi hverken kan, eller vil, stenge verden ute, påpeker Solberg.

Gir ros til Statoil og regjeringen

– Jeg vil gi ros til både regjeringen og Statoil for tillitvekkende krisehåndtering og for god kommunikasjon, både til offentligheten og til Stortinget, sier Solberg.