Høyre har i lang tid vært bekymret over at politidekningen faller, og har fremmet flere forslag i Stortinget med mange tiltak som kan bedre utviklingen. Dahl har derfor fremmet en interpellasjon om tiltak for å bedre politibemanningen. Interpellasjonen ble besvart av Faremo i dag.

- Alle partiene på Stortinget er enige om at politidekningen må bedres. Høyre har derfor tatt initiativ til et bredt forlik om økt satsing for å få ansatt flere politifolk og skape økt trygghet for folk, uttaler Dahl.

Istedenfor å se alvoret i den lave politibemanningen gikk Faremo til angrep på Høyre.

- Det var overraskende og skuffende at justisministeren ikke benyttet dagens debatt til å følge opp vårt initiativ, men heller går til angrep på Høyre fordi vi tar opp dette alvorlige problemet. Arbeiderpartiets Jan Bøhler har den motsatte tilnærmingen – han er ærlig og innser at politidekningen er på et kritisk nivå. Jeg håper at han når frem overfor sin egen statsråd etterhvert, avslutter Dahl.