Sysselsettingen i Norge er høy sammenlignet med de fleste land i Europa, men det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Nesten 600 000 er på helserelaterte ytelser alene, og de siste månedene har arbeidsledigheten steget jevnt og trutt. De siste tallene fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser at vi igjen har over 100 000 arbeidsledige. Det er svært bekymringsfullt.

Den totale ledigheten har vokst fra 3 til 3,6 prosent. Spesielt illevarslende er utviklingen i den yngre aldergruppen (16-24 år), der ledigheten i samme periode har steget fra 7,4 til hele 9,6 prosent.

Men arbeidsledighetstallene forteller bare deler av historien fordi mange som ikke er i jobb ikke er definert som arbeidsledige. De som faller ut av arbeidslivet og mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger vil ikke fanges opp i arbeidsledighetstallene. Like interessant er derfor sysselsettingsraten for befolkningen mellom 15 og 74 år, som er den bredeste indikatoren på arbeidsmarkedet.

Andelen sysselsatte var i 1. kvartal 2013 på 68,3 prosent ifølge Arbeidskraftundersøkelsen. Den har aldri vært så lav på noe tidspunkt under Stoltenbergs regjeringstid, og sysselsettingen har vist en kontinuerlig negativ trend siden oppgangsperioden Stoltenberg II tok over etter Bondevik II var over i 2008.

Sammenlikningen med tall før 1.1.2006 er for øvrig ikke helt enkel på grunn av en omlegging av AKU fra og med 2006, men tallene for 1. kvartal i år er dårligere enn under noen av årene under Bondevik II-regjeringen. Det er ingen god attest etter 8 år med rødgrønt styre.


Les mer på Torbjørn Røe Isaksens blogg

Se også Arbeidskraftundersøkelsen på SSBs nettsider