- Det er bekymringsfullt at det fortsatt er så store forskjeller når det gjelder IKT i skolen, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Høyre står fast ved at Norge trenger en nasjonal strategi for IKT i opplæringen, slik vi foreslo i et representantforslag i Stortinget våren 2011.

Les forslaget her.

Kunnskapsløftet stadfestet digital kompetanse som den femte ferdigheten elevene skal tilegne seg i løpet av skolegangen.

For at dette skal gjennomføres, ønsker Høyre at det fremsettes en nasjonal strategi om IKT i opplæringen som bør omhandle følgende temaer:

  • Teknisk infrastruktur
  • Bruk av IKT i opplæringen
  • Nasjonal prøving av digitale ferdigheter
  • Kompetanse hos lærerne
  • Digitale læremidler
  • Administrativ bruk av IKT
  • IKT som bindeledd mellom skole og hjem

Aspaker påpeker at Høyre er opptatt av at skolen skal utviske, ikke skape nye, skiller mellom elevene. Særlig viktig er det da å satse på lærernes kompetanse slik Høyre har foreslått i sine alternative budsjetter.

Høyre mener Monitor 2011 på nytt dokumenterer behovet for tettere nasjonal oppfølging og utfordrer nå kunnskapsministeren til å utarbeide en nasjonal strategi som skal sikre alle elever en likeverdig IKT-opplæring.

Sammen med IKT Norge arrangerer Høyre et bredt anlagt IKT seminar på Stortinget 29.mars. Målet med seminaret er å få innspill til veien videre for å ruste dagens unge med gode IKT ferdigheter, som viser seg å være en stadig viktigere forutsetning for å kunne mestre arbeidslivet, avslutter Aspaker.

Du kan lese mer om saken i VG her.