Dermed havner han i front for debatten om gjennomføringen av regjeringens samhandlingsreform.

Hovedtrekkene i regjeringens reform er større satsing på forebygging. Minst like viktig er målet om å trykke mer medisinsk behandling "nedover i pyramiden" - til forsterkede "helsehus" i kommunene og ved bedre legedekning på sykehjem. Slik skal innleggelser i høyspesialiserte og dyre sykehus for enklere tilfeller spares. Kommunene skal få ekstra penger til lokale tilbud.

Til gjengjeld blir det økonomisk straff om kommunene ikke har omsorg på plass til ferdigbehandlede fra sykehusene.

Regjeringen ønsker også at fastleger skal ha færre "listepasienter" og bruke mer tid på den enkelte - dessuten på deltid i helsehus/sykehjem.

- Samhandlingsreformen blir et hovedtema fremover. Men med dagens kommunestruktur vil de ikke være i stand til å håndtere oppgavene slik helseminister Bjarne Håkon Hanssen forutsetter, sier Bent Høie.

Han mener større kommuner trengs om reformen skal virke.

- Interkommunalt samarbeid vil ikke fungere. Det blir mer byråkrati. Jeg er også for at fastleger skal bruke mer tid på den enkelte pasient - i stedet for som i dag hvor de tjener mest på mange på løpende bånd. Men vi tror ikke på å tvinge motvillige leger til større deltidsjobb i sykehjem. I stedet bør kommunene få større stillingshjemler til dedikerte leger i sykehjem og helsehus, sier Høie.

FAKTA OM BENT HØIE
Bent Høie (38) ble innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 2001. Gjenvalgt i 2005 og i 2009. Han var vararepresentant fra 1993, og rykket opp som fast representant etter Jan Johnsens død 8. april 2000.

Høie har tidligere vært medlem av Randaberg kommunestyre, Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting. 1999-2000 var han gruppeleder for Rogaland Høyres fylkestingsgruppe. Høie var leder for Rogaland Unge Høyre 1991-93.

Høie har studert hotelladministrasjon ved Norsk Hotellhøyskole og har grunnfag juss fra Universitetet i Bergen.

I forrige stortingsperiode var Bent Høie medlem av stortingets kommunal- og forvaltningskomite.