- De nasjonale helsemyndighetene skulle ha organisert vaksineringen annerledes slik at annet helsepersonell enn fastlegene skulle stått for vaksineringen. De skulle også vært tydeligere i hvilken rekkefølge risikogruppene skulle vaksineres, sier Bent Høie.

Høie sier at myndighetene visste at kommunene ikke ville få nok vaksine til å ta seg av alle risikogruppene i én runde.

- Det var derfor feil å overlate til kommunene å prioritere innenfor risikogruppene. Dette har ført til stor usikkerhet, understreker han.

Han mener også at det hadde vært mer effektivt om fastlegene hadde blitt holdt unna vaksineringen. Dette burde vært overlatt til annet helsepersonell slik at fastlegene kunne ha tatt seg av andre pasienter.

Tirsdag skal helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til høring i Stortingets helse- og omsorgskomité for å redegjøre om situasjonen.

Les hele saken hos Kommunal Rapport.