– Jeg har fått opplysninger om at det på en Melhus-skole bare er to elever som har takket ja til vaksinen, mens i Klæbu kommune har kun 13 jenter takket ja. Dette er langt under det målet Stortinget har satt seg, sier Linda Hofstad Helleland (H) til Adresseavisen. Hun mener derfor mye tyder på at man har gjort en for dårlig jobb i forhold til å få ut informasjon om vaksinen.

– Jeg har fått opplysninger fra helsesøstrene om at de føler de har for liten tid til å informere om vaksinen, fordi alt dreier seg om svineinfluensa.

Det var lokale helsemyndigheter som fikk ansvar for å informere. I Trondheim ønsket først kommunen ikke å avholde informasjonsmøterom HPV-vaksinering.

– Slik situasjonen er nå, med alt arbeidet rundt svineinfluensaen, er jeg også i tvil om det er mulig å få til en fortløpende vurdering av virkning og bivirkning av vaksinen, sier Helleland. Hun mener derfor at foreldre trenger mer tid til å fordøye informasjon, slik at de ikke føler at vaksinen blir presset på dem.Det var Merethe Baustad Ranum som for en tid siden tok opp den manglende informasjonen i Trondheim. Hun kommenterer nå sakens utvikling på sin nye blogg:

- Hva har så myndighetene selv gjort for å opplyse saken? Folkehelseinstituttet har sendt ut en informasjonsbrosjyre til foresatte til jenter i den aktuelle aldersgruppen, og har i tillegg lagt ut informasjon om HPV-vaksinen på sine hjemmesider. Det er imidlertid lokale helsemyndigheter som har fått ansvaret for den praktiske gjennomføringen av all vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet.

Mange kommuner kom raskt i gang med avholdelse av foreldremøter om HPV-vaksinen.Men ikke Trondheim. Herbesluttet kommunen at det ikke skulle avholdes møter mellom foreldre og helsepersonell om HPV-vaksinen, men etter initiativ fra Høyre, påla likevel formannskapet rådmannen å gjennomføre infomøter.

- Før Stortinget fattet beslutning om å gå i gang med vaksinasjonsprogrammet, anmodet BioteknologinemndaHelse- og omsorgsdepartementet om å utsette innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ett år for å få mer tid til å diskutere etiske, samfunnsmessige og praktiske forhold. Høyres Inge Lønning tok også opp spørsmålet om en utsettelse kunne være det klokeste, men fikk svar fra daværende helseminister om at det slett ikke var noen grunn til det.